Fanérgolv

Med fanérgolv avser man vanligtvis ett tunnare typ av trägolv där översta träskiktet är av ädelträ som är runt 1 mm. Det ger dock intrycket av ett äkta trägolv trots det tunna träskiktet överst. Hela golvet har normalt en tjocklek på bara cirka 7 mm. Fanérgolvet är relativt billigt och har låg materialkostnad just på grund av det tunna ytskiktet.

Tåligt och hållbart

fanérgolvFanérgolven är mycket tåliga och hållbara och behöver inte slipas om. Det är heller inte möjligt att slipa om fanérgolvet just på grund av det tunna ytträskiktet. Golvet är mycket slitstarkt tack vare dess utmärkta konstruktion. Fanérgolven är vanligtvis uppbyggt i tre olika skikt; översta ytskiktet är av tunt ädelträfanér, sedan ett mellanskikt av en hårdare fiberskiva och sedan baksidefanér. Det översta skiktet består vanligtvis av ek, men även andra träslag som furu, ask och gran kan förekomma. Mer exotiska ytskikt som körsbär och eukalyptus kan också användas i detta ytskikt. De andra skikten består vanligtvis av gran eller furu. Skikten fogas samman under tryck och värme vilket ger en stabil grundstomme.

Olika mönster

Fanérgolvet är oftast fabrikslackat eller oljat vid leverans. En del väljer också att ha ett laserat eller färgat fanérgolv. Man kan få fanérgolv i stavar i olika bredd och längd. Fanérgolven går också att få i olika mönster och utseenden. För den händige är golvet relativt enkelt att lägga och man monterar golvet utan lim och genom ett mekaniskt fogsystem. Ett fogsystem som är stark och som genom en smart låskonstruktion garanterar en hög precision och gör det enkelt att lägga fanérgolvet. Fanér kan man lägga på golvvärme utan problem. Även i källare som är torra och under förutsättning att man använder en godkänd ångspärr under golvet, går det bra med fanér. Det är generellt viktigt att undergolvet är helt torrt och jämnt när man skall lägga fanérgolvet.

Passa på att byta gardiner

När du ändå är håller på med golvbytet kanske det är läge att se över gardinerna.